KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzanie nieruchomościami

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich
30-198 Kraków, ul. Balicka 235 A pok. 228
Telefon/Fax: +48 012 662 45 34
e-mail: z.studium@ar.krakow.pl

 

 

Informacji udziela:

Magdalena Kubińska - Rzepecka

Tel. +48 012 662 45 34, e-mail: m.kubinska-rzepecka@ar.krakow.pl

Ivan Telega

Tel. +48 012 662 45 34, e-mail: i.telega@ar.krakow.pl

 

Charakterystyka:

Studia skierowane są do:

  • Absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć nowy zawód zarządcy nieruchomości,
  • Pracowników firm deweloperskich,
  • Administratorów budynków,
  • Członków wspólnot mieszkaniowych,
  • Pracowników administracyjnych,
  • Właścicieli i pracowników centrów zarządzania nieruchomościami, zakładów gospodarki nieruchomościami,
  • i wielu innych chcących poszerzać wiedzę z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

 

Kwalifikacje:

Celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, ale także przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości. Absolwenci studium otrzymają świadectwo upoważniające do odbycia wymaganej 6 miesięcznej praktyki zawodowej.   Jednym z warunków uzyskania licencji jest ukończenie podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Warunki rekrutacji:

  • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego w formacie *.doc lub kwestionariusza zgłoszeniowego w formacie *.pdf
  • wpłata wpisowego i pierwszej raty za studia
  • złożenie dokumentów zgodnie z instrukcją w kwestionariuszu

   Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Kwestionariusz zgłoszeniowy można dostarczyć:

 

Czas trwania: 2 semestry, liczba godzin: 253

Data rozpoczęcia: 14 luty 2009

Oplata: 3 000 PLN (koszt studiów, płatność w II ratach) w tym 300 PLN (zaliczka)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies