KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Luty 2017
2017-02-27

W Sali Senackiej UR zebrali się przedstawiciele obu Wydziałów, aby rozpocząć w Krakowie zajęcia na drugim semestrze międzynarodowych studiów ekonomicznych. Dodajmy jeszcze, że są to pierwsze na UR studia w formie Double Degree. O randze tego wydarzenia najlepiej świadczy fakt, że gościem honorowym był Ivan Škorupa – Konsul Generalny Republiki Słowacji – który dziękując władzom obu Uczelni za zaproszenie, wyraził radość, że może po raz pierwszy uczestniczyć w takim spotkaniu w murach Uniwersytetu Rolniczego. Zwracając się do studentów życzył im powodzenia w nauce i zachęcił do poznawania Krakowa, który bardzo mu się podoba. Kończąc zaznaczył, że to pierwsze, lecz na pewno nie ostatnie spotkanie ze studentami „The International Master Double Degree Program in Business Economics”.
Następnie głos zabrał prof. Włodzimierz Sady – JM Rektor UR zapoznając zebranych z historią Uniwersytetu Rolniczego, którą obszerniej przestawiła w prezentacji prof. Barbara Filipek-Mazur – prodziekan ds. nauki i współpracy (WR-E), zaznaczając w niej rozwój, rolę i charakterystykę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Rektor podziękował także władzom Uniwersytetu w Nitrze za pomoc w zorganizowaniu tych studiów. Ze szczególnymi słowami zwrócił się do dr. hab. inż. Andrzeja Krasnodębskiego (prodziekana ds. kierunków: zarządzanie i ekonomia, koordynatora studiów Double Degree), który wkłada najwięcej serca w rozwój współpracy naukowej z Uniwersytetem w Nitrze.
W dalszej części spotkania prof. Elena Horska – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze omówiła program i zasady prowadzenia studiów oraz pozytywnie oceniła ich dotychczasowy przebieg. Pani dziekan jest koordynatorem tych studiów ze strony słowackiej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, oprócz wykładowców, reprezentowali: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – dr h.c. Uniwersytetu w Nitrze oraz dr Szymon Sikorski – dyrektor Biura Rektora UR. W spotkaniu wzięło udział 21 studentów z Polski i Słowacji, z czego 6 jest studentami 2 semestru obecnego pilotażowego rocznika studiów Double Degree Business Economics a pozostali są wstępnie zakwalifikowani na rok akademicki 2017/2018. Studenci (Anna Piotrowska, Marta Banaszek, Darius Polak) przedstawili zebranym powody dla których podjęli takie studia, przedstawili ich przebieg, szereg zdjęć z Uniwersytetu w Nitrze oraz wyjazdów studyjnych na Węgry i do Austrii, a w konkluzji stwierdzili, że studia spełniają ich oczekiwania i nie żałują podjętej decyzji.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zorganizowano panel dyskusyjny pomiędzy wykładowcami i ich obecnymi oraz przyszłymi studentami z Polski i Słowacji, prowadzony przez prof. Elene Horskou oraz prof. Czesława Nowaka. Na pamiątkę spotkania uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, które wykonał inż. Gabriel Wojcieszek.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące studiów:
• studia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu, absolwenci będą w stanie posługiwać się nim płynnie w zakresie komunikacji biznesowej, przygotowywania i prowadzenia prezentacji projektowych, pracy analitycznej, przy raportowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej.
• absolwenci będą posiadali wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii i zarządzania. W trakcie studiów nabędą umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Ponadto zdobędą obszerną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z gospodarką żywnościową i agrobiznesem, głównie w obszarze realizowania założeń międzynarodowej polityki rolnej oraz wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Będą posiadali także umiejętności sporządzania strategii i planów rozwoju, przygotowywania projektów oraz wniosków aplikacyjnych z zakresu marketingu i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Po skończonych studiach będą przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla,
• studia trwają 4 semestry, przy czym I i III realizowany jest w Nitrze, a II i IV w Krakowie,
• egzamin dyplomowy przeprowadzi wspólna międzyuczelniana komisja,
• absolwenci otrzymają dwa dyplomy w dyscyplinie nauk ekonomicznych, polski i słowacki.

Poniżej zamieszczono zdjęcia z wydarzenia


Przemówienie Ivana Škorupy Konsula Generalnego Republiki Słowacji21 obecnych i przyszłych studentów
The International Master Double Degree Program in Business EconomicsObecni i przyszli studenci
The International Master Double Degree Program in Business EconomicsProf. Elena Horska -dziekan Wydzialu Ekonomii i Zarzadzania
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze ze studentami Double DegreeSpotkanie w gabinecie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies