KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Luty 2017
2017-02-27

Wyróżniono w ten sposób pięciu profesorów, w tym trzech ze środowiska inżynierii rolniczej oraz dwóch z dyscyplin pokrewnych, w ramach dziedziny nauk rolniczych, tj. ogrodnictwa i zootechniki.

Sesja Jubileuszowa rozpoczęła się dwoma wykładami wprowadzającymi, które wygłosili: ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś z Papieskiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie „Nadać sens swojemu życiu” oraz prof. dr hab. Rudolf Michałek – czł. rzecz. PAN „Czas i przemijanie – jubileusz”. Po wygłoszonych wykładach odbyła się prezentacja dostojnych Jubilatów, począwszy od najstarszego, prof. dr hab. Józefa Kowalskiego, obchodzącego Jubileusz 75-lecia urodzin. Laudację przedstawił jego uczeń, dr hab. Dariusz Kwaśniewski.

Kolejnym punktem programu obejmującym Jubileusz 70-lecia, tzw. kamienny. W kolejności alfabetycznej zostali przedstawieni:

- prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Laudację wygłosił dr hab. Dariusz Błażejczak, jego uczeń i doktorant;

- prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, dyrektor Instytutu Zootechniki w Krakowie – przedstawiciel nauk zootechnicznych. Laudację o jego zasługach, a przede wszystkim powiązaniu ze środowiskiem inżynierii rolniczej, wygłosił tym razem nie uczeń, ale przedstawiciel inżynierii rolniczej – dr hab. Hubert Latała;

- prof. dr hab. Adam Krysztofiak, wywodzący się ze środowiska poznańskiego. Całe zawodowe życie przepracował na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Laudację wygłosił jego następca – prof. dr hab. Jacek Przybył;

- prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Krajowe środowisko inżynierii rolniczej, na wniosek organizatorów Konferencji, postanowiło docenić w jego osobie zasługi dla nas, m.in. poprzez coroczne uczestnictwo w naszych konferencjach i wygłaszanie wykładów dotyczących znaczenia inżynierii rolniczej dla nauk rolniczych, przede wszystkim zaś nauk ogrodniczych. Jubilat sam wybrał swojego laudatora, Prorektora Uczelni ds. Dydaktycznych i Studenckich, dr. hab. Sylwestra Tabora, prof. UR – wywodzącego się ze środowiska inżynierii rolniczej.

Merytoryczna część Jubileuszu zakończyła się wręczeniem wszystkim Jubilatom okolicznościowych dyplomów uznania oraz statuetek – „Za zasługi dla rozwoju inżynierii rolniczej”.

Opracowanie: prof. dr hab. Rudolf Michałek, członek rzeczywisty PAN, kierownik Szkoły

Poniżej prezentujemy galerę zdjęć z XXIV Konferencji Naukowej.

Fot.1. Uroczysta Sesja Jubileuszowa w ramach XXIV Konferencji Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Rudolf Michałek (stoi), od lewej JM Rektor UR w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierza Sady, prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, prof. dr hab. Adam Krysztofiak i prof. dr hab. Józef Kowalski.

Fot.2. Jubilaci uhonorowani okolicznościowymi dyplomami uznania i statuetkami za zasługi dla rozwoju inżynierii rolniczej. Od lewej prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, JM Rektora UR w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierza Sady, prof. dr hab. Józef Kowalski (wyróżniony również Medalem Michała Oczapowskiego), prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski, prof. dr hab. Adam Krysztofiak.

Fot.3. Uczestnicy XXIV Konferencji Naukowej w Zakopanem.

Fot.4. JM Rektor UR w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady prezentuje statuetkę za zasługi dla rozwoju inżynierii rolniczej w obecności prof. dr hab. Rudolfa Michałka.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies