KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Luty 2017
2017-02-14

W czasie spotkania w Sali Senackiej, w którym uczestniczył JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, przedstawiciele Zarządu Fundacji UR: prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał i prof. dr hab. inż. Karol Noga, dziekani oraz oczywiście nagrodzeni doktoranci i studenci, uroczyście wręczono stypendia.
Należy podkreślić, że osoby otrzymujące stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego posiadają szczególne osiągnięcia naukowe, uzyskały za dotychczasowy okres studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wzorowo wypełniają obowiązki studenta lub doktoranta.

Otwierając spotkanie JM Rektor złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym, podkreślając, że to dla niego wielka radość. Poprosił jednocześnie, aby to wyróżnienie traktować jako zobowiązanie do dalszego wysiłku. Wyraził również przekonanie, że w gronie tegorocznych laureatów znajdą się naukowcy, którzy pozostaną na Uczelni.

W imieniu Zarządu Fundacji głos zabrali prof. dr hab. inż. Karol Noga oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał, którzy przedstawili jej krótki rys historyczny, podkreślając, iż wspomaganie zdolnej młodzieży daje prawdziwą radość. Gratulując sukcesów, poprosili, aby i oni w przyszłości pamiętali o swoich młodszych kolegach.

Z Własnego Funduszu Stypendialnego stypendia otrzymało 5 studentów i 9 doktorantów (jednorazowo – 1500 zł ) na łączną kwotę 21 000 zł, zaś stypendia Fundacji Uniwersytetu Rolniczego 8 studentów (miesięcznie – 200 zł, wypłacane od lutego do czerwca 2017 r.). Ponadto wręczona została również Nagroda Rektora dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego w wysokości 2 000 zł.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies