KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

LutyStyczeń
ListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Marzec 2015
2015-03-06

Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uchwałą z dnia 7. listopada 2014 r., przyznał tę wyjątkową godność akademicką prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, profesorowi Akademii Górniczo-Hutniczej, jej rektorowi w latach 1998-2005, światowej sławy specjaliście z zakresu biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, członkowi wielu renomowanych organizacji i towarzystw naukowych, wychowawcy wielu pokoleń studentów i kadr naukowych, doktorowi honoris causa 12. ośrodków akademickich z całego świata. Dorobek naukowy nominata obejmuje łącznie 102 książki, 1040 publikacje i referaty w recenzowanych materiałach konferencyjnych.

Witając licznie zgromadzonych gości, w tym: Elżbietę Koterbę – zastępcę prezydenta Krakowa, a także prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomkę JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prorektorów wielu ośrodków akademickich, członków Polskiej Akademii Nauk i wielu innych towarzystw naukowych, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, podkreślił, że uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, to powód do wielkiej radości nie tylko dla nominata, jego rodziny i bliskich, ale także dla Społeczności dwóch Uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – promotor, a zarazem dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki przybliżył życiorys i imponujące osiągnięcia naukowe profesora Tadeusiewicza. Zaznaczył również, że współpraca Społeczności akademickiej Uniwersytetu Rolniczego z profesorem, trwa nieprzerwanie od ponad 30. lat. W tym czasie wielokrotnie pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego, przygotowując prace, czy publikacje naukowe, mogli liczyć na życzliwość i cenne uwagi nominata. Zaznaczył również, że profesor Tadeusiewicz współpracował naukowo ze wszystkimi krakowskimi uczelniami, zyskując wielkie uznanie i szacunek dla wiedzy oraz pięknego i ciekawego sposobu jej prezentowania.


Po wygłoszeniu laudacji prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki odczytał treść dyplomu potwierdzającego akt nadania. Zgodnie z tradycją dyplom ten spisany był w języku łacińskim.


Czyniąc zadość zwyczajom akademickim nominat wygłosił wykład, którego tytuł brzmiał: „Kilka słów o biocybernetyce”. Na samym początku przywołał na pamięć fakt, że jako student i młody pracownik AGH mieszkał w niewielkim domku, przy ul. 29 Listopada 60/1, w miejscu, w którym obecnie znajduje się Kampus UR – jak zauważył –wręcz kilkadziesiąt metrów od Centrum Kongresowego. Przybliżając zebranym, czym jest biocybernetyka, jako nauka łącząca biologię, medycynę i technikę, podkreślił, że jej rozwój umożliwia tworzenie mostów między tymi dyscyplinami naukowymi. Dzięki nim możliwe stało się opracowanie metod leczenia wielu chorób. Wykład przerywany był wielokrotnie brawami, gdyż profesor niezwykle barwnie opowiadał o trudnych zagadnieniach, czyniąc wystąpienie ciekawym i bardzo przystępnym. .


Po zakończeniu wykładu głos zabrał prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prezentując długą listę adresów gratulacyjnych, jakie wpłynęły na ręce nominata i JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Zwracając się do nominata JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka podkreślił, że dla społeczności AGH to wyjątkowa chwila. Złożył również gratulacje na ręce najbliższej rodziny czcigodnego profesora.


Ostatnim punktem uroczystości były życzenia, które doktorowi honoris causa składali przyjaciele oraz zebrani goście, reprezentujący liczne ośrodki naukowe i branżowe.


Obszerna relacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacyjnym UR.
Zdjęcia: mgr Paulina Czuryłowska.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies